BSCKII. Hoàng Văn Ngọc

Trưởng phòng KHTH
BSCKII. Hoàng Văn Ngọc

BSCKII. Hoàng Văn Ngọc

Họ và tên: Hoàng Văn Ngọc

Trình độ: Bác sỹ Chuyên khoa II

Vị trí quản lý: TP Kế hoạch Tổng hợp

Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh; Nội Tổng hợp

Số năm kinh nghiệm:  năm

Tốt nghiệp:

Chứng chỉ:

Các danh hiệu, phần thưởng, công trình nghiên cứu khoa học

Công bố trên 250 công trình nghiên cứu khoa học;

Socials