Chương trình đào tạo trực tuyến về chăm sóc bệnh nhân Covid-19

Ngày 25 tháng 5 năm 2021, tại phòng Đào tạo – NCKH và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện 71 Trung ương đã tổ chức chương trình đào tạo trực tuyến cho điều dưỡng về chăm sóc bệnh nhân Covid-19 thông qua hình thức đào tạo trực tuyến.

Đây là chương trình đào tạo trực tuyến do Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương tổ chức nhằm hỗ trợ các đơn vị ứng phó với làn sóng dịch Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp hiện nay.

Hình ảnh Tập huấn chăm sóc bệnh nhân Covid-19

Hình ảnh Tập huấn chăm sóc bệnh nhân Covid-19

Thông qua chương trình đào tạo các điều dưỡng được trang bị, cập nhật các kiến thức mới nhất cho các bệnh nhân thở máy, bệnh nhân chạy ECMO, kỹ thuật lấy bệnh phẩm xét nghiệm và chăm sóc bệnh nhân Covid-19.

Việc tiếp cận, cập nhật kiến thức trong vấn đề chăm sóc bệnh nhân của điều dưỡng – Bệnh viện 71 Trung ương sẽ góp phần không nhỏ trong việc nâng cao năng lực chuyên môn điều dưỡng trong chăm sóc bệnh nhân của Bệnh viện 71 Trung ương, đồng thời sẵn sàng ứng phó với trường hợp nếu có bệnh nhân Covid-19 khám và điều trị tại bệnh viện.