Project Category: Xét nghiệm Sinh hóa

Home / Xét nghiệm Sinh hóa
Xét nghiệm Sinh hóa máu, Miễn dịch, Điện giải đồ
Project

Xét nghiệm Sinh hóa máu, Miễn dịch, Điện giải đồ

Trong lĩnh vực xét nghiệm của y khoa, chỉ định xét nghiệm sinh hóa máu được thực hiện rất phổ biến, như là một công cụ hỗ trợ chẩn đoán và điều trị với các vai trò quan trọng như sau: Đánh giá chung khi thăm khám sức khỏe tổng quát; Kiểm tra chức năng một số cơ quan như thận, gan; Kiểm tra chức năng một số tuyến nội tiết như tuyến giáp; Kiểm tra sự cân bằng nước và điện giải trong môi trường ngoại bào; Hỗ trợ chẩn đoán bệnh lý và các tình trạng y khoa; Làm cơ sở để so sánh diễn tiến bệnh học hay đáp ứng điều trị trong tương lai