Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2022

Chiều ngày 7 tháng 4 năm 2022, Bệnh viện 71 Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2022. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn, các trưởng phó khoa phòng cùng ½ cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn bệnh viện.

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe TTUT- BSCKII- BTĐU- GĐBV. Lê Xuân Sánh trình bày Báo cáo tổng kết các hoạt động trong năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển bệnh viện năm 2022. Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, song dưới sự chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng uỷ, Ban Giám đốc, tập thể Bệnh viện đã đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ phòng chống dịch cũng như công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Đặc biệt, từ tháng 7 năm 2021 đến đầu năm 2022, đóng góp vào công tác phòng chống dịch bệnh trong cả nước, Bệnh viện 71 Trung ương đã điều động 5 đoàn cán bộ y tế với tổng 146 nhân viên vào hỗ trợ cùng đồng bào Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam bộ phòng chống dịch Covid-19. Cả 5 đoàn công tác đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và an toàn trở về đơn vị.

TTUT-BSCKII-BTĐU-GĐBV. Lê Xuân Sánh trình bày Báo cáo Tổng kết năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

TTUT-BSCKII-BTĐU-GĐBV. Lê Xuân Sánh

 

Hội nghị cũng đã thông qua Báo cáo công tác tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2021

Đại diện Ban Thanh tra Nhân dân báo cáo kết quả năm 2021

Đại diện Ban Thanh tra Nhân dân báo cáo kết quả năm 2021

Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào phương hướng nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển bệnh viện cũng như quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022.

Ths. Lê Quốc Thinh- Củ tịch Công đoàn Bệnh viện phát biểu

Ths. Lê Quốc Thinh- Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện phát biểu

Nhân dịp này, Ban Giám đốc trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch tại Miền Nam và khen thưởng của Giám đốc Bệnh viện cho đoàn công tác số 5 mới hoàn thành nhiệm vụ chống dịch Covid-19 từ tỉnh Trà Vinh trở về.

Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và các công tác khác

Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và các công tác khác

Giám đốc Bệnh viện trao Giấy khen cho các cán bộ Đoàn coogn tác số 5 hoàn thành chống dịch Covid-19 tại tỉnh Trà Vinh

Giám đốc Bệnh viện trao Giấy khen cho các cán bộ Đoàn công tác số 5 hoàn thành chống dịch Covid-19 tại tỉnh Trà Vinh

Bài & ảnh: Trịnh Hoà