Khoa Hồi sức Tích cực

Tập thể Khoa Hồi sức Tích cực

Tập thể Khoa Hồi sức Tích cực

BSCKI. Phạm Thành Trung

BSCKI. Phạm Thành Trung

Q.Trưởng khoa

BSCKI. Phạm Thành Trung

Chức năng, nhiệm vụ Khoa Hồi sức Tích cực

1. Thông tin chung

– Ngày thành lập: 03/05/2017

2. Chức năng, nhiệm vụ:

– Điều trị bệnh nhân nặng cần hồi sức tích cực nội và ngoại khoa,

– Đào tạo, huấn luyện học viên,

– Nghiên cứu khoa học

– Chỉ đạo tuyến dưới về cấp cứu hồi sức tích cực chuyên ngành Lao và Bệnh phổi, Hợp tác quốc tế.

3. Nhân sự: – Bác sĩ: 05, Điều dưỡng: 16

4. Khen thưởng:

– Hàng năm đều được Giám đốc bệnh viện, Ban chấp hành Công đoàn tặng Giấy khen

5. Định hướng phát triển: Là khoa mũi nhọn trong cấp cứu, điều trị và chăm sóc các bệnh nhân nặng, nguy kịch