Khoa Khám bệnh

Tập thể Khoa Khám bệnh

Tập thể Khoa Khám bệnh

BSCKII. Nguyễn Văn Tân

BSCKII. Nguyễn Văn Tân

Q.Trưởng khoa

BSCKII. Nguyễn Văn Tân

Chức năng nhiệm vụ Khoa Khám bệnh

Tổ chức và tiếp nhận người bệnh đến cấp cứu.

Khám chữa bệnh cho mọi đối tượng có nhu cầu BHYT đúng tuyến, BHYT vượt tuyến, tự nguyện.

Khám bệnh, chọn lọc người bệnh vào điều trị nội trú; thực hiện điều trị ngoại trú và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Tổ chức khám sức khỏe định kì, theo dõi tình hình bệnh tật trong vùng dân cư được phụ trách để có biện pháp ngăn ngừa bệnh tật.

Comments are closed.