Khoa Sinh Hóa – Huyết Học

Tập thể Khoa Sinh Hóa - Huyết Học

Tập thể Khoa Sinh Hóa - Huyết Học

CN. Đoàn Văn Long

CN. Đoàn Văn Long

Trưởng khoa

CN. Đoàn Văn Long

BSCKI. Đỗ Thị Thúy

BSCKI. Đỗ Thị Thúy

Phó Trưởng khoa

BSCKI. Đỗ Thị Thúy

Chức năng nhiệm vụ Khoa Sinh Hóa – Huyết Học

– Thực hiện các xét nghiệm hóa sinh miễn dịch phục vụ công tác lâm sàng cho bệnh nhân nội trú, ngoại trú của Bệnh viện 71 Trung ương.

Xét nghiệm tế bào học máu ngoại vi và tủy xương, Xét nghiệm tế bào học mô mềm (hạch, các loại u…), Xét nghiệm đông cầm máu và huyết khối, Xét nghiệm tế bào học bệnh phẩm đờm và dịch các loại, Xét nghiệm miễn dịch truyền máu, Lưu trữ, cấp phát chế phẩm máu, Hội chẩn chuyên khoa theo yêu cầu của các khoa lâm sàng trong bệnh viện.

– Xét nghiệm mô bệnh và tế bào bệnh học phục vụ chẩn đoán cho người bệnh khám và điều trị tại bệnh viện, đảm nhiệm chức năng khoa đầu ngành về Giải phẫu bệnh bệnh phổi.

– Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học thông qua các đề tài khoa học thuộc các cấp độ khác nhau.