Khoa Vi Sinh

Tập thể Khoa Vi Sinh

Tập thể Khoa Vi Sinh

BSCKII. Lê Trọng Thạch

Trưởng khoa

BSCKII. Lê Trọng Thạch

BSCKI. Lê Ngọc Kiên

BSCKI. Lê Ngọc Kiên

Phó Trưởng khoa

BSCKI. Lê Ngọc Kiên

Chức năng nhiệm vụ Khoa Vi Sinh

Khoa vi sinh của bệnh viện chuyên khoa đầu ngành: Chẩn đoán vi khuẩn học về lao, các bệnh phổi, bệnh do ký sinh trùng và các xét nghiệm vi rút phục vụ cho bệnh nhân nội trú, ngoại trú của bệnh viện, bệnh viện tuyến dưới gửi lên và các bệnh viện đa khoa gửi đến.

Phòng xét nghiệm lao chuẩn quốc gia của hệ thống xét nghiệm thuộc Chương trình Chống Lao Quốc gia: xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động của hệ thống xét nghiệm lao nhằm tăng cường năng lực và đảm bảo chất lượng giúp đạt được mục tiêu của CTCLQG.

Đào tạo: đào tạo kỹ thuật viên xét nghiệm vi sinh cho tuyến dưới.

Nghiên cứu khoa học: trong nước và hợp tác quốc tế

Lưu chủng vi khuẩn lao, chủng vi khuẩn gây bệnh phục vụ cho công tác chẩn đoán, điều trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học.