TTƯT.BSCKII. Lê Xuân Sánh

Giám đốc
BSCKII. Lê Xuân Sánh

BSCKII. Lê Xuân Sánh

Họ và tên: Lê Xuân Sánh

Trình độ: Bác sỹ Chuyên khoa II

Vị trí quản lý: Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Bệnh viện

Chuyên khoa: Nội soi

Số năm kinh nghiệm: 37 năm

Các danh hiệu, phần thưởng, công trình nghiên cứu khoa học

Công bố trên 250 công trình nghiên cứu khoa học;

Socials