BSCKII. Thiều Đình Hưng

Phó Giám đốc
BSCKII. Thiều Đình Hưng

BSCKII. Thiều Đình Hưng

Họ và tên: Thiều Đình Hưng

Trình độ: Bác sỹ Chuyên khoa II

Vị trí quản lý: Phó Giám đốc Bệnh viện

Chuyên khoa: Nội Tổng hợp; Nội soi

Số năm kinh nghiệm:  năm

Tốt nghiệp:

Chứng chỉ:

Các danh hiệu, phần thưởng, công trình nghiên cứu khoa học

Công bố trên 250 công trình nghiên cứu khoa học;

Socials

Comments are closed.